Podmínky využívání služeb

21. 06. 2012

Podmínky využívání služeb Květinová pomoc.cz

1. Květinová pomoc.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ 28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, dále jen Květinová pomoc.cz

2. Květinová pomoc.cz se zavazuje věnovat informačnímu portálu pro pozůstalé umístěnému na internetové adrese Květinová pomoc.cz s maximální péčí.

 3. Květinová pomoc.cz neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako „Doporučuje“, či obdobně, jsou placenou službou. Květinová pomoc.cz umožňuje mimo jiné zveřejňovat a nabídky a poptávky zboží a služeb a fyzických i právnických osob, ať již podnikajících, či nikoliv, dále jen Návštěvníků. Květinová pomoc.cz nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost zveřejňovaných informací, zejména inzerátů nabízených služeb, či předmětů. 


4. Květinová pomoc.cz si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v textech článků či inzerátů a článek, popis, či inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z Květinová pomoc.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Květinová pomoc.cz, nebo dobrými mravy. 

5.  Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté může a nemusí být smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to požádat Pohřeb.cz. Na Květinová pomoc.cz je zakázána inzerce nesouvisející s oblastí pohřebnictví, či nerespektující etickou stránku věci. 

6. Květinová pomoc.cz neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb Květinová pomoc.cz, ani za způsob, jakým informace ze serveru Květinová pomoc.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Květinová pomoc.cz Návštěvníky, či jinými osobami. Květinová pomoc.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné nemožnosti využívat) služeb Květinová pomoc.cz

 

7. Návštěvník souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Květinová pomoc.cz je oprávněn zasílat Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které Květinová pomoc.cz nabízí. Květinová pomoc.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Květinová pomoc.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.O nás

Proč květinová pomoc?

 

Květinová pomoc je web, který Vám pomůže, pokud hledáte smuteční věnec, smuteční kytici, nebo květinářství, či vazárnu, která Vám smuteční kytici připraví. Máme i sekci „svatebí kytice“ – kde se prezentují zase květinářství specializovaná na svatební kytice, svatební květinové dekorace a vše spojené se svatbou a květinami.

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.kvetinovapomoc.cz pište na info@kvetinovapomoc.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference